Seleccionar página

CURS DE CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ

Vols obtindre el títol de CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ?

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant el Centre de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià.

Capacitació (24 ECTS)

180 hores

Preu 925 euros

N

Desenvolupament Llengua oral

(6 ECTS)

N

Recursos Educació lingüística

(6 ECTS)

N

Ensenyament llengües contextos multilingües

(6 ECTS)

N

Formació literària per a Mestres

(6 ECTS)

A més de la superació d’aquestes assignatures, com s’estableix a ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, CAL QUE L’ALUMNAT ASSOLISCA O ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ d’un NIVELL C1 d’aquesta llengua segons es defineix en el Marc Comú de Referència per a les Llengües.

;

Grups i horaris a Sant Vicent del Raspeig i Oriola

R

 

San Vicente del Raspeig

HORARIO DE CLASES: lunes a jueves, de 9:00 – 15:00 horas
LUGAR: C/Alicante, 82
INICIO: lunes, 1 de octubre de 2018
FINALIZACIÓN: lunes, 26 de noviembre de 2018

R

 

Orihuela

HORARIO DE CLASES: lunes a jueves, de 15:00 – 21:00 horas
LUGAR: C/Oriolanos Ausentes, 11
INICIO: lunes, 1 de octubre de 2018
FINALIZACIÓN: lunes, 26 de noviembre de 2018

Vols saber més sobre el curs de capacitació de valencià?

*PIDE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO*

Política de privacidad

IMPORTANT PER A TOTS ELS GRUPS

  • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%.
  • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
  • Paral·lelament l’estudiant que no estiga en possessió del Nivell C1 podrà, voluntàriament, realitzar un Curs Específic de Preparació Nivell C1.

PROCÉS DE RESERVA DE PLAÇA EN CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA

  1. La reserva de plaça serà de 200 euros (que es descomptaran del preu total), que es pagarà en efectiu.
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Orde de Domiciliació del deute SEPA signada
  4. Autorització de matricula signada.
  5. La matricula es realitzarà als centres d’ aCCadem Group a Sant Vicent del Raspeig i Oriola
  6. Data límit per a matricular-se 25 de setembre de 2018
CAMPUS VIRTUAL