Seleccionar página

CURS DE CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ

Vols obtindre el títol de CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ?

Tal com preveu l’Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, mitjançant el Centre de Llengües, ofereix la possibilitat d’obtindre el Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià.

Capacitació (24 ECTS)

180 hores

Preu 921,5 euros

N

Desenvolupament Llengua oral

(6 ECTS)

N

Recursos Educació lingüística

(6 ECTS)

N

Ensenyament llengües contextos multilingües

(6 ECTS)

N

Formació literària per a Mestres

(6 ECTS)

A més de la superació d’aquestes assignatures, com s’estableix a ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, CAL QUE L’ALUMNAT ASSOLISCA O ACREDITE ESTAR EN POSSESSIÓ d’un NIVELL C1 d’aquesta llengua segons es defineix en el Marc Comú de Referència per a les Llengües.

;

Grups i horaris a Sant Vicent del Raspeig i Oriola

R

 

Sant Vicent del Raspeig

HORARI DE CLASSES: dilluns a dijous, de 9.00 – 14.30 hores
LLOC: C/Alicante, 82
INICI: dilluns, 4 de febrer de 2019

R

 

Oriola

HORARI DE CLASSES: dilluns a dijous, de 16:30 – 22:00 hores
LLOC: C/Oriolanos Ausentes, 11
INICI: dilluns, 4 de febrer de 2019

Vols saber més sobre el curs de capacitació de valencià?

*PIDE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO*

Política de privacidad

IMPORTANT PER A TOTS ELS GRUPS

  • Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%.
  • La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les dates, les seus i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.
  • Paral·lelament l’estudiant que no estiga en possessió del Nivell C1 podrà, voluntàriament, realitzar un Curs Específic de Preparació Nivell C1.

PROCÉS DE RESERVA DE PLAÇA EN CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA

El pagament de la reserva de la matrícula són 200€ (deduïbles de l’import total del curs) que els tornarem en cas que l’alumnat decidisca cancel·lar la matrícula.

La matrícula s’haurà de realitzar presencialment a les nostres oficines com a màxim una setmana abans de l’inici de cada curs (fins a esgotar les places). Documentació que s’ha d’aportar:

  • Fotocòpia de DNI
  • Número de compte bancari IBAN
  • Títol universitari original i fotocòpia per a compulsar-la a les nostres instal·lacions.
  • 200€ en efectiu
  • Omplir el full de reserva i autoritzacions al centre aCCadem
CAMPUS VIRTUAL